Františka Párnická

Metodické združenie ŠKD

Vedúca MZ ŠKD

Vychovávateľ

parnicka@zssokolikova.sk