Františka Párnická

Vedúca MZ ŠKD

Vychovávateľ

parnicka@zssokolikova.sk