Mgr. Elena Sedláčeková

Triedny učiteľ

trieda 5.B
sedlacekova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 14:00 - 15:00 (Po predchádzajúcom dohovore s učiteľom.)