Mgr. Elena Sedláčeková

Triedny učiteľ

trieda 5.B
sedlacekova@zssokolikova.sk