Mgr. Eva Peterková

Triedny učiteľ

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

trieda 5.B
peterkova@zssokolikova.sk