Mgr. Eva Peterková

Triedny učiteľ

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

trieda 5.B
peterkova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 13:00 - 14:00 (Kabinet SJL, DEJ)