Dokumentácia školy

 

 

 

Aktuálna školská legislatíva: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Zákon o verejnom obstarávaní a ďalšie aktuálne zákony