Dokumentácia školy

 
 
 

 

       

  •  

 

Aktuálna školská legislatíva: 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Zákon o verejnom obstarávaní a ďalšie aktuálne zákony