Mgr. Diana Gondeková

Triedny učiteľ

trieda 6.A
gondekova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 13:30 - 14:30 (Kabinet matematiky )