Aktuality 2018/2019

TÝŽDEŇ MOZGU

Čo je Týždeň mozgu? Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu pripadol tento rok na 11.-17.marca 2019. Naša škola sa už druhýkrát zapojila do tejto...

BOLI SME V ÚTULKU

Ako sme v ŠKD venčili psíkov Deň, na ktorý sa deti veľmi tešili do družiny, bol štvrtok, 21.marec. Viete prečo? Lebo sme naplánovali návštevu útulku zvierat . 56 žiakov 3. a 4.ročníka si počas návštevy v Slobode zvierat vyskúšalo venčenie psíka v lese, vypočuli a videli...

PLAVECKÝ VÝCVIK TRETIAKOV

Žiaci tretieho ročníka absolvovali celý minulý týždeň s akadémiou Happy Kids základný plavecký výcvik. Všetkým sa páčilo a darilo, čoho dôkazom je aj medaila, ktorú dostali všetci absolventi na konci kurzu. Blahoželáme deťom a ďakujeme trénerom za profesionálny, ale aj kamarátsky prístup!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I. KATEGÓRIA

Aj tento školský rok ako už to v marci býva, stretli sa 5.marca v spoločenskej miestnosti najlepší triedni recitátori. Po prezentácii o živote a tvorbe P.O.Hviezdoslava sa rozpútal krásny recitátorský boj.  Víťazi v 1.kategórii : Poézia  -  1.miesto :...

LYŽIARSKY A SNOWBORDOVÝ VÝCVIK

17.2 – 22.2.2019 Na lyžiarsky výcvik sme vyrazili spred školy v nedeľu. Cesta bola dlhá, ale my sme si ju krátili rozprávaním sa, hraním spoločenských hier a počúvaním rôznych pesničiek. Po troch hodinách sme  prišli do cieľa – Ski centra Krahule, v blízkosti ktorého sa nachádza...

EXKURZIA BRNO VIDA PARK

Dňa 12. februára sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do vedecko-zábavného parku VIDA v Brne. Na množstve interaktívnych exponátov mali možnosť vyskúšať si a porozumieť ako funguje svet okolo nás. Obohatenie vedomostí zo školy  žiakom priniesli  výukové programy Farebná...

VALENTÍN

Dňa  13.febrára sa dve oddelenia ŠKD zúčastnili na podujatí Valentín v DK Dúbravka. Vopred v školskom klube  vyrobené srdiečka naši žiaci najprv zavesili na strom pred DK. Potom na tvorivých dielňach, ktoré boli súčasťou tohto podujatia, si sami a nápadito vyrábali rôznymi...

FILMOVÝ FESTIVAL OLOMÁNIA

Dňa 12. 2. 2019 sa žiaci 5.A, 5.C a 7.B zúčastnili 7. ročníka FF OLOMÁNIE. Opäť sa dozvedeli množstvo podnetov a užitočných informácií o separovaní odpadu, o možnostiach, ako pomôcť ochrániť prírodu a tým aj celú planétu.

TEST NÁRODA

  V stredu 13.02.2019 sa v priestoroch Základnej školy Pri kríži uskutočnil ďalší ročník tradičnej súťaže Test zo znalostí národa. Súťaž pozostávala zo siedmych kôl zameraných  na 100. výročie ČSR, osobnosť Ľudovíta Štúra, vývin spisovnej slovenčiny a všeobecný rozhľad. Podujatia sa...

DETSKÁ ATLETIKA

V stredu 6.2 sa naši malí atléti a akademici zo ZŠ Sokolíkova BA, zúčastnili pretekov v rámci projektu Detská atletika. Našu školu a akadémiu reprezentovali tri 6-členné družstvá zložené z 3 chlapcov a 3 dievčat. Deti súťažili v 6 disciplínach : štafetový neh, skok do diaĺky z miesta štafetovou...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>