Aktuality 2018/2019

PLAVECKÝ VÝCVIK TRETIAKOV

Žiaci tretieho ročníka absolvovali celý minulý týždeň s akadémiou Happy Kids základný plavecký výcvik. Všetkým sa páčilo a darilo, čoho dôkazom je aj medaila, ktorú dostali všetci absolventi na konci kurzu. Blahoželáme deťom a ďakujeme trénerom za profesionálny, ale aj kamarátsky prístup!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I. KATEGÓRIA

Aj tento školský rok ako už to v marci býva, stretli sa 5.marca v spoločenskej miestnosti najlepší triedni recitátori. Po prezentácii o živote a tvorbe P.O.Hviezdoslava sa rozpútal krásny recitátorský boj.  Víťazi v 1.kategórii : Poézia  -  1.miesto :...

LYŽIARSKY A SNOWBORDOVÝ VÝCVIK

17.2 – 22.2.2019 Na lyžiarsky výcvik sme vyrazili spred školy v nedeľu. Cesta bola dlhá, ale my sme si ju krátili rozprávaním sa, hraním spoločenských hier a počúvaním rôznych pesničiek. Po troch hodinách sme  prišli do cieľa – Ski centra Krahule, v blízkosti ktorého sa nachádza...

EXKURZIA BRNO VIDA PARK

Dňa 12. februára sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do vedecko-zábavného parku VIDA v Brne. Na množstve interaktívnych exponátov mali možnosť vyskúšať si a porozumieť ako funguje svet okolo nás. Obohatenie vedomostí zo školy  žiakom priniesli  výukové programy Farebná...

VALENTÍN

Dňa  13.febrára sa dve oddelenia ŠKD zúčastnili na podujatí Valentín v DK Dúbravka. Vopred v školskom klube  vyrobené srdiečka naši žiaci najprv zavesili na strom pred DK. Potom na tvorivých dielňach, ktoré boli súčasťou tohto podujatia, si sami a nápadito vyrábali rôznymi...

FILMOVÝ FESTIVAL OLOMÁNIA

Dňa 12. 2. 2019 sa žiaci 5.A, 5.C a 7.B zúčastnili 7. ročníka FF OLOMÁNIE. Opäť sa dozvedeli množstvo podnetov a užitočných informácií o separovaní odpadu, o možnostiach, ako pomôcť ochrániť prírodu a tým aj celú planétu.

TEST NÁRODA

  V stredu 13.02.2019 sa v priestoroch Základnej školy Pri kríži uskutočnil ďalší ročník tradičnej súťaže Test zo znalostí národa. Súťaž pozostávala zo siedmych kôl zameraných  na 100. výročie ČSR, osobnosť Ľudovíta Štúra, vývin spisovnej slovenčiny a všeobecný rozhľad. Podujatia sa...

DETSKÁ ATLETIKA

V stredu 6.2 sa naši malí atléti a akademici zo ZŠ Sokolíkova BA, zúčastnili pretekov v rámci projektu Detská atletika. Našu školu a akadémiu reprezentovali tri 6-členné družstvá zložené z 3 chlapcov a 3 dievčat. Deti súťažili v 6 disciplínach : štafetový neh, skok do diaĺky z miesta štafetovou...

KURZ ANGLICKÉHO JAYZKA

Tento školský rok, už po desiatykrát, sa v týždni od 4. do 8. februára 2019 konal intenzívny jazykový kurz pre žiakov 5.ročníka  s anglicky hovoriacimi lektormi. Žiaci po jeho absolvovaní obdržali certifikáty o úspešnom ukončení týždenného kurzu. Pokračujeme v júni so...

SVET OKOLO NÁS

Už štvrtýkrát sme sa zúčastnili projekcie „SVET OKOLO NÁS“. Teraz sme zavítali na Kubu. Krajina, síce nie veľmi hospodársky rozvinutá, ale jej príroda poskytuje pôvodnú krásu, najmä v podmorskom svete. Púť sme začali v turisticky rušnom hlavnom meste, Havana. Dozvedeli sme sa zaujímavosti...

1 | 2 >>