Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri zlyhaní srdca. Pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus a zachrániť tak život.


Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Stačí ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom Vám umožnia použiť ho rýchlo, a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.


AED sa často umiestňuje v priestoroch kde sa organizovaným spôsobom združuje väčšie množstvo ľudí. Ide napr. o nákupné centrá, letiská, športoviská a pod. Všímajte si preto toto logo, pretože nikdy neviete kedy sa vám tento malý zázrak vedy a techniky, ktorý bol ešte
pred niekoľkými desaťročiami neprenosný a veľký ako šatníková skriňa môže hodiť.


Vďaka neziskovej organizácii Falck aj naša Základná škola na Sokolíkovej ulici má tento prístroj. Naši žiaci externý defibrilátor spolu so školením prvej pomoci vyhrali v súťaži. Preto môžeme ponúknuť ako škola nielen vzdelanie, ale aj prvú pomoc pri zlyhaní srdca.