2% z daní

Vážení rodičia, milí priatelia našej školy,

pokiaľ ste sa rozhodli venovať 2% zo zaplatenej dane na podporu našich detí, chceme Vás upozorniť, že oproti minulého roku sa zmenilo tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  fyzickej osoby“.

Nové tlačivo:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby2% z dane

 

 

Nové tlačivo si môžete stiahnuť od pondelka 19.3.2018 zo stránky našej školy, alebo si ho fyzicky vyžiadať v stredu 21.3.2018 na triednom aktíve.

 
Údaje o prijímateľovi:

IČO - 31814930 

Občianske združenie

Združenie ZS Sokolíkova

 

Sídlo: 

Sokolíkova 1838 / 2

841 01 Bratislava 42

 

                          V mene všetkých žiakov a pedagógov ďakujeme.