Pripravujeme v ŠKD

November

Didaktické hry   20.11. - 24.11.2017

1.kg pre pomoc - zbierka pre sociálne slabšie rodiny   27.11. - 29.11.2017

 

December

3. ročník zbierky pre psí útulok

Mikuláš - didaktické hry   6.12.2017

Od Lucie do Vianoc - tradície a zvyky   13.12. - 20.12.2017

Vianočný jarmok - tvorivé dielne   20.12.2017

Koledy