Krúžky

Názov krúžku Čas Miestnosť Deň
Hravá angličtina pre prvákov 13,30 h - 15,30 h Uč. BIO Pondelok
Malá kuchárka 1 14,00 h - 16,00 h Kuchynka Pondelok
Florbal - futbal 2 (6. - 9. ročník) 16,00 h - 18,00 h VT Pondelok
Matematika 1 (príprava na testovanie) 14,00 h - 16,00 h PC3 Pondelok
Matematika 2 (príprava na testovanie) 14,00 h - 16,00 h 9.A Pondelok
Prírodovedný krúžok 16,00 h - 18,00 h 1.C Pondelok
Cvičenia z matematiky 14,00 h - 15,20 h 8.A Pondelok
       
Názov krúžku Čas Miestnosť Deň
Šikovné ručičky 1 13,30 h - 15,30 h 2.C Utorok
Fyzika 1 (ľahko a zrozumiteľne 6. - 8. ročník) 14,00 h - 16,00 h PC1 Utorok
Stolné hry (šach, dáma) 1. - 2. roč. 14,00 h - 16,00 h 8.B Utorok
Stolné hry (šach, dáma) 3. - 4. roč. 14,00 h - 16,00 h 7.A Utorok
Cik cak slovenčinou 14,00 h - 16,00 h 8.B Utorok
Anglický jazyk cez príbehy 14,00 h - 16,00 h 5.A / Spol.m. Utorok
Šikovné ručičky 2 14,00 h - 16,00 h 1.C Utorok
Malá kuchárka 2 14,00 h - 16,00 h Kuchynka Utorok
Loptové hry (volejbal, basketbal) 16,00 h - 18,00 h MT Utorok
       
Názov krúžku Čas Miestnosť Deň
Florbal - futbal 1 (3. - 5. ročník) 16,00 h - 18,00 h VT Streda
Matematika - krížom krážom 14,00 h - 16,00 h 8.B Streda
Fyzika 2 (ľahko a zrozumiteľne) 9.ročník 14,00 h - 16,00 h PC 1 Streda
       
Názov krúžku Čas Miestnosť Deň
Tancujeme a spievame 13,30 h - 15,30 h Herňa Štvrtok
Volejbal 14,00 h - 16,00 h MT Štvrtok
Angličtina pre druhákov 13,20 h - 14,20 h 2.C Štvrtok
  14,30 h - 15,30 h 2.C Štvrtok
Zábavná angličtina 14,00 h - 15,00 h 4.B Štvrtok
Hravá nemčina pre štvrtákov 14,00 h - 15,00h 4.C Štvrtok
Stolný tenis (1. - 9. ročník) 16,00 h - 18,00 h MT Štvrtok
Slovenský jazyk a literatúra (cvičenia) 14,00 h - 16,00 h 9.A Štvrtok
Nemecká konverzácia 14,00 h - 16,00 h 7.A Štvrtok
Cvičenia z matematiky    7,00 h -   7,40 h 8.A Piatok