Pre rodičov


 
  Organizácia školy 2017/178

Školský poriadok-2017/2018

Školský poriadok ŠKD

Učitelia/ kontakty

Internetová žiacka knižka/ rozvrh

Školský klub detí
Rada školy (RŠ)  -    Členovia

Rada rodičov (RR)    Zápisnica z RR 13. 9. 2017


Tlačivá:

  
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

   Odporučenie - oslobodenie z TEV/TVS

   Dotazník - prestup žiaka z inej školy

 

  AKTIVITY V JÚNI

 

·     7. 6. 2017 Triedne aktívy –konzultačné v čase 16.00 -17.00 h

·      07.06.2017 Rada rodičov 17.00h -17. 30h

·      21.06.2017 sa uskutoční na školskom dvore celoškolská akcia „Dobrý skok pre život!“

   školská súťaž v skoku do diaľky.

·       05.06.-09.06.2017Jazykový kurz pre žiakov 9. ročníka

·       05. – 09. jún 2017 ŠVP 2.A, 2.C, 3.C

·       05.06.2017 Koncoročné fotografovanie triednych kolektívov 

·       06.06.2017 Divadelné predstavenie detí z anglického krúžku pre žiakov 1. stupňa

·       07.06.2017 Bábkove divadlo

·       16.06.2017 Výchovný koncert s Bažíkom pre žiakov 1.-4.ročníka

·       08.06.2017 Školenie NATUR PACK

·       22.6.2017 Branný kurz žiakov 2. stupňa, cvičný poplach celej školy

·       23.6.2017 2. účelové cvičenie žiakov 5.-9.ročníka

·       23.6.2017 Didaktické hry žiakov 1.-4. ročníka

·      21.6.2017 Posedenie a rozlúčka s deviatakmi                                    

·      30.6. 2016 Rozlúčka s deviatakmi „Posledné zvonenie“                                            

·     30.6. 2016  Slávnostné odovzdávanie vysvedčení za školský rok 2016/2017

 

  AKTIVITY V MÁJI

 
 • 02.05.2017 Krajské kolo HK ( Lenka Palčová 4.B)

 • 04.05., 05.05.2017 Otvorené hodiny golfu

 • 9.5.2017 „Hromadné ukážky policajnej činnosti“ pred FŠ ŠKP Dúbravka 1. – 5. roč.

 • 9.05.2017 Deň matiek v ŠKD

 • 9.05.-11.05.2017 Prijímacie pohovory na 8.-ročné a 4.ročné gymnázia 5. a 9. roční

 • 9.05., 15.05.,22.05.2017 Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie extrémizmu 7.B

 • 10.05.2017 Exkurzia Sereď 8.A,8.B

 • 10.05.2017 Okresné kolo v atletike FTVŠ Lafranconi 

 • 11.05.2017 Hľadáme  mladých olympionikov

 • 15.05.2017  Testovanie 9.roč. ANJ (pondelok 6. vyuč. hod.)

 • 17.05.2017 Beh mladých Dúbravčanov

 • 15.05.,22.05., 25.05.2017 Mediálna výchova 5.C

 • 18.05.- 21.05. 2017 Výlet Štrbské pleso 9. A

 • 27.05.2017 Brigáda rodičov

 • 31.05.2017 Challange day 1. – 9. roč.

 • 05.2017 E-testovanie 4.roč.

 • 05. 2017 Z rozprávky do rozprávky ŠKD 1.- 4. roč.

 

Vážení rodičia,

radi by sme na Webovej stránke školy zverejňovali úspechy našich žiakov v mimoškolskej športovej činnosti. Preto Vás chceme požiadať o zasielanie výsledkových listín, fotografií, diplomov.... prostredníctvom emailu pani Mgr. Viery Závadovej. (zavadovav@gmail.com ).

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

 


Vážení rodičia!

 

Na škola v roku 2015 po prvýkrát uskutočnila spoločnú jarnú brigádu rodičov, zamestnancov a priateľov našej školy pri skrášľovaní a budovaní školského areálu. Podarilo sa nám vyčistiť antuku od buriny, aj keď s ňou musíme neustále bojovať, vyčistiť dve školské átriá, basketbalové ihrisko, nasadiť ruže, kvetiny, ošetriť kríky a stromy...

Táto aktivita sa stáva našou školskou tradíciou a podnet k jej vzniku bol inšpirovaný medzinárodným Dňom Zeme. V tomto roku Deň Zeme je v sobotu 22. apríla a my pri tejto príležitosti opäť organizujeme brigádu, ktorá sa uskutoční práve v tento deň v čase od 9.00 h do 14.00 h.

 

Budeme veľmi radi, ak nám svojou ochotou a akoukoľvek pomocou pomôžete pri plánovaných činnostiach:

 • revitalizovanie doskočiska na skok do diaľky spojený s výmenou antuky a piesku (potrebná mužská sila na kopanie, rýľovanie, fúrikovanie – ak môžete, prineste si aj vlastné náradie)

 • vybudovanie vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny v átriu žiakov primárneho vzdelávania

 • vysadenie a ošetrenie kvetín i okrasných kríkov (uvítame sadenice, záhradnú zeminu)

 • odstránenie mladých náletových drevín pod oknami školskej jedálne a obnovenie skalky ( pomôžu aj vaše ručné alebo elektrické záhradné nožnice)

 • obnova čiar na basketbalovom ihrisku (bielu farbu a štetce zabezpečíme)

 • vyčistenie a namaľovanie obrubníkov pri bežeckých dráhach, vyhrabanie antuky (vhodné priniesť motyčky)

 • v minulosti sa ponúkli rodičia aj pri oprave a zváraní oplotenia okolo multifunkčného ihriska – náhradné oplotenie máme, chýbajú nám šikovné ruky s potreným zariadením na zváranie a dostatočne dlhým elektrickým káblom.

 

V prípade, že ste ochotní pridať ruku k dielu, stačí oznámiť počet účastníkov triednej učiteľke alebo na mail: riaditel@zssokolikova.sk . My sa postaráme o dobrú náladu, výborný gulášik a príjemnú pracovnú atmosféru.

Za akúkoľvek pomoc v mene našich žiakov a vašich detí ďakujeme!

 

 

 

Vstup žiakov do školy je cez žiacky vchod, ktorý je pre rodičovskú verejnosť v ranných hodinách úplne uzavretý – ide hlavne o bezpečnosť žiakov a plynulý vchod a priestor pri vstupe. Žiacky vchod je otvorený od 7.30h, žiaci sa zo šatní disciplinovane presúvajú do učební, ktoré sú otvorené od 7.40h. Škola sa zatvára o 8.00h.
V popoludňajšom čase po 15. hod si v žiackom vestibule rodičia môžu postupne vyberať deti z ŠKD – veríme, že rodičia sa budú  v tomto priestore zdržiavať iba nevyhnutý čas. Rodičia v prípade potreby majú umožnený prístup do budovy školy cez hlavný vchod od Sokolíkovej ul.

 

  AKTIVITY V APRÍLI

 • 03. 04. 2017 Deň detskej knihy 

 • Obvodné kolo vo vybíjanej v telocvični našej školy

 • 04.04.2017 Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

 • 04.04.2017 Okresné kolo Matematickej olympiády 6.-8. ročník

 • 05.04.2017 TESTOVANIE 9 – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov

 • 06.04.2017 Projekt „Zlatá rybka Golfrieda Schenkera“ v 2.A

 • 10.04. beseda so spisovateľkou Slobodovou

 • 03.- 07.04. a 24.04.-28.04.2017 Plavecký výcvik pre žiakov 3.A a 3.C triedy

 • 07.04.2017 Svetový deň zdravia – – aktivity k zdravému životnému štýlu

 • 03.04.2017 – 07.04.2017 Tvorivé veľkonočné dielne v ŠKD

 • 11.04.2017 Slávik Slovenska, školské kolo

 • 07.04.2017 Deň narcisov – žiacky parlament

 • 12.04.2017 Zeleninkovo – príprava zdravých nátierok v ŠKD

 • 12.04.2017 Exkurzia k predmetom NEJ, GEG, DEJ do Rakúska SEE GROTTE 7. ročníky

 • 13.04. – 18.04.2017 Veľkonočné prázdniny

 • 19.04. - 20.04.2017 Zápis do prvého ročníka

 • Štúrov Zvolen – školské kolo rétoriky

 • 21.04.2017 Deň Zeme – brigáda žiakov a zamestnancov školy

 • 24.-28.2017 ŠVP Stará Myjava – 4.B,

 • 03.04.,06.04.,30.03.2017 Preventívny program CPPPaP na Fedákova ul. – Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie extrémizmu 7.A

 • 20.04.,24.04. Preventívny program CPPPaP na Fedákova ul. Vzťahy v triede - 5.B

 • Preventívny program CPPPaP na Fedákova ul. 4.C MED

 • Preventívny program CPPPaP na Fedákova ul. 7.B Rozvoj kritického myslenia

 • 26.04.2017 Krajské kolo Geografickej olympiády