Nová akcia

17.04.2010 10:51

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.