Riaditeľ školy:              Mgr. Daniela Ďurkovská, aprobácia DEJ-OBN
                                     kontakt: riaditel(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Oľga Galandová, učiteľstvo pre 1. stupeň, 
                                     kontakt: galandova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

                                    

Výchovný poradca:       Mgr. Alena Forgáčová, kontakt: forgacova(at)zssokolikova.sk

Školský psychológ:       Mgr. Petra Richterová, kontakt: richterova(at)zssokolikova.sk
 

Tajomníčka školy:         Jana Pohančeniková, 
                                     kontakt:
tajomnicka(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Ekonomický úsek:         Bc. Jarmila Gereková, ekonomka(at)zssokolikova.sk,
                                     Marta Tomanová, tomanova(at)zssokolikova.sk,
                                     telefón: 02/642 82 404

                                 
 

Konzultácie učiteľov sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom žiackej knižky, IZK, 

e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Združení rodičov školy.

 

Trieda 

 Triedny učiteľ -šk.rok 2016/17

kontakt

1.A 

PeadDr. Zuzana Piptová 

piptova(at)zssokolikova.sk

1.B

Mgr. Valéria Regásková

regaskova(at)zssokolikova.sk

1.C

Mgr. Bronislava Palugová

palugova(at)zssokolikova.sk

2.A

PaedDr. Katarína Panasiuková

panasiukova(at)zssokolikova.sk

2.B

Mgr. Gabriela Sabová

sabova(at)zssokolikova.sk

2.C

PaedDr. Jana Michlová

michlova(at)zssokolikova.sk

3.A

Mgr. Lýdia Homolová

homolova(at)zssokolikova.sk

3.B

PaedDr. Zuzana Handzušová

handzusova(at)zssokolikova.sk

3.C

Mgr. Oľga Šmotláková

smotlakova(at)zssokolikova.sk

4.A

Mgr. Zuzana Mravíková

mravikova(at)zssokolikova.sk

4.B

Mgr. Hana Smidová

smidova(at)zssokolikova.sk

4.C

Mgr. Renata Hasprová

hasprova(at)zssokolikova.sk

5.A

Ing. Jana Olšakovská - ANJ

olsakovska(at)zssokolikova.sk

5.B

Mgr. Anna Fulierová - SJL - NAV

fulierova(at)zssokolikova.sk

5.C

Mgr. Lívia Poštrková - MAT,  VYV

postrkova(at)zssokolikova.sk

6.A

Mgr. Turbová Katarína - PDG - RUJ - ANJ

turbova(at)zssokolikova.sk

6.B

Mgr. Eva Immerová - MAT, GEO, INF

immerova(at)zssokolikova.sk

7.A

Mgr. Miriam Balážová - NEJ. HUV      

balazova(at)zssokolikova.sk

7.B

Mgr. Eva Tomášková - SJL, RUJ

tomaskova(at)zssokolikova.sk

8.A

Mgr. Petra Richterová - BIO

richterova(at)zssokolikova.sk

8.B

Mgr. Jandová Katarína - SJL, OBN ,ETV

jandova(at)zssokolikova.sk

9.A

Mgr. Viera Závadová - MAT, TSV

zavadova(at)zssokolikova.sk

9.B

Ing. Dana Salíniová - Technika - INF

saliniova(at)zssokolikova.sk

 

 

Netriedni učitelia:

e-mail

Mgr. Alena Forgáčová

MAT- TSV;  

vých. poradenstvo       

forgacova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Eva Haščíková

SJL - DEJ

hascikova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Alena Kiselová

ANJ

kiselova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Zuzana Dobrucká

TSV - OBN

 

Ing. Zuzana Pavlove  

Tech.predmety - CHEM

pavlove(at)zssokolikova.sk

Mgr. Tatiana Valachovičová

GEO, BIO, ANJ

valachovicova(at)zssokolikova.sk