Sme zapojení do projektov, zameraných na podporu vzdelávania, zdravého životného štýlu, digitalizáciu, materiálno - technickú podporu školy.


 

 
    

 

  

 

Aktuality 2016/17

TRIEDNA KNIŽNICA

Žiaci II. C vyzvali III. B triedu v „Roku čitateľskej gramotnosti“ k medzitriednej súťaži. Navrhli tretiakom, aby čítané tituly evidovali...

PROJEKT - NAŠI SUSEDIA

V rámci celoškolského projektu „Naši susedia“, na hodinách výtvarnej výchovy trieda V. A vytvorila kartónové postavy vo farbách štátnych...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

22.09.2017 12:08

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

28.08.2017 18:50

ORGANIZAČNÉ POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

28.08.2017 11:11

GESTO PRE MESTO - VÝZVA !!!

28.06.2017 12:18

ŠvP

05.06.2017 13:37

GESTO PRE MESTO

05.06.2017 11:24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>