Aktuality 2016/17

DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT

Hlavné mesto SR Bratislava pridelilo našej škole dotáciu z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Vďaka tomu sme mohli revitalizovať športový areál a pripraviť pre našich žiakov športový deň DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT.  21. júna žiaci súťažili v rôznych športových...

VÝLET - MYJAVSKÉ KOPANICE

Dňa 26. júna 2017 žiaci III. A a III.B navštívili Mohylu, je posledným miestom odpočinku generála Dr. Milana Rastislava Štefánika - vedca, vojaka, diplomata, jednej z kľúčových osobností Slovenska, spolutvorcu našej novodobej štátnosti. Mohyla sa nachádza na vrchu Bradlo (544 m.n.m),...

TRIEDNA KNIŽNICA

Žiaci II. C vyzvali III. B triedu v „Roku čitateľskej gramotnosti“ k medzitriednej súťaži. Navrhli tretiakom, aby čítané tituly evidovali a vytvorili z názvov grafickú knižnicu. Triedy si koncom mája porovnali čitateľské zručnosti a druháci boli v počte prečítaných kníh...

PROJEKT - NAŠI SUSEDIA

V rámci celoškolského projektu „Naši susedia“, na hodinách výtvarnej výchovy trieda V. A vytvorila kartónové postavy vo farbách štátnych vlajok susedných štátov. Keď boli diela hotové, vyzdobili nimi jednu „prázdnu“ stenu.  

DEVIATACI SA LÚČILI

21. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka oficiálne lúčili so školou, ale najmä so svojimi pedagógmi, ktorí sa snažili deväť rokov do nich vliať nielen množstvo vedomostí, ale  formovali  v nich samostatne mysliacu osobnosť, ktorá sa vie s úctou a toleranciou  správať...

NA VÝLETE V RAKÚSKU

9. júna 2017 absolvovali naši ôsmaci exkurziu do Rakúska. Najprv sa zastavili v priestore, kde sa spracovávala biomasa, ako jeden z alternatívnych zdrojov. Potom vyšli na vrch Braunsberg, kde mohli obdivovať široké okolie Malých Karpát: Hainburský hrad, Moravské pole, Devín , Bratislavský...

MINIPREHADZOVANÁ

Prehadzovanú hrá  buď  6 hráčov alebo len 3 hráči. Podmienka je ,že v družstve musí byť vždy aj dievča. My sme odohrali turnaje s 3 hráčmi, preto ten názov miniprehadzovaná. Tieto varianty s rôznym počtom hráčov sú výbornou prípravou nielen na minivolejbal, ale aj pre iné...

ZNOVA VEĽKÝ ÚSPECH

Deviataci v tomto školskom roku dosiahli v CELOSLOVENSKOM  TESTOVANÍ 9 z matematiky veľký úspech. Zo 122 škôl  v Bratislavskom kraji sa umiestnili na krásnom PIATOM MIESTE.  V CELOSLOVENSKM TESTOVANÍ 9 zo slovenského jazyka v Bratislavskom kraji sa umiestnili na výbornom 25. mieste....

BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE

Dňa 21.IV.2017 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. Z našej školy sa do diecézneho kola zapojilo niekoľko prác a cenu poroty získala Michaela Ufnárová – trieda 5.C. Ocenenej žiačke...

NÁVŠTEVA KNIŽNICE V GOETHEHO INŠTITÚTE

Koncom mája sme  navštívili s pani učiteľkou nemeckého jazyka Goetheho inštitút v Bratislave. Knižnica je veľká, zmodernizovaná, prispôsobená malým aj veľkým čitateľom. Videli sme tam hry pre mladších žiakov, rôzne učebnice, či časopisy a románypre tých starších. Dozvedeli sme...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>